Keresés a Bibliában

31

1Lámuelnek, Massza királyának igéi,
amelyekkel őt anyja oktatta.

2Mi az, kedvesem? Mi az, ó, méhem gyermeke?
Mi az, ó fogadalmaim gyermeke?

3Ne költsd vagyonodat nőkre,
és gazdagságodat arra, ami királyokat tönkretesz!

4Ne adj királyoknak, Lámuel,
ne adj királyoknak bort,
mert nincsen titoktartás, ahol részegség uralkodik,

5hogy ittasan el ne felejtsék a törvényt,
és meg ne másítsák a szegények igazát.

6A búslakodóknak adjátok a részegítőt,
s a bort azoknak, akik el vannak keseredve,

7hadd igyanak és felejtsék nyomorúságukat,
hogy ne gondoljanak többé bajukra!

8Nyisd ki szádat a néma érdekében,
minden jövő-menő ember ügyében,

9nyisd ki szádat igaz ítéletre,
és szolgáltass igazságot a szegénynek s a nyomorgónak!

10Derék asszonyt ki talál?
Becse a korallokét messze meghaladja!

11Férjének szíve bátran ráhagyatkozik,
és nem lesz nyereség híján.

12Jóval fizet neki és nem rosszal,
élete minden napján.

13Előszedi a gyapjút és a kendert,
és ügyes kézzel végzi a munkát,

14úgy, mint a kereskedő hajója,
messziről szerzi be élelmét.

15Még tart az éjjel, és máris felkel,
eleséget ad háza népének,
s élelmet szolgálóinak.

16Szántóföldön jár az esze, és azt meg is szerzi,
szőlőt ültet keze munkája árán.

17Derekát jól felövezi
és erős karral lát a dolgához.

18Érzi, látja, hogy szépen keres,
mécsese éjjel el nem alszik.

19Kezébe veszi a rokkát,
és ujjai megfogják az orsót.

20Megnyitja tenyerét a szegénynek,
és kinyújtja kezét a szűkölködő felé.

21Nem félti házát a hó hidegétől,
mert egész házanépének kettős a ruhája.

22Takarót készít magának,
bisszusból, bíborból van a ruhája.

23Férjének nagy a becsülete a kapuknál,
ha ülésezik az ország véneivel.

24Gyolcsot készít és eladja,
és övet ad át a kánaáninak.

25Erő és ékesség a ruhája,
ezért vidáman néz a jövő nap elé.

26Bölcsességre nyitja száját,
és nyelvén jóságos tanítás van.

27Szemmel tartja házanépe útjait,
és nem eszi a tunyaság kenyerét.

28Kiállnak fiai és boldognak hirdetik, a férje is magasztalja:

29»Sok nő gyűjtött már vagyont,
de te túltettél valamennyin!«

30 A kedvesség csal, a szépség mulandó, de az istenfélő asszony dicséretet érdemel!

31Adjatok neki keze gyümölcséből,
és tettei dicsérjék őt a kapuknál!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

31,1 Massza egy arab törzs neve.

31,10 Alfabetikus költemény, mely a példabeszédek könyvének egyik legkésőbb keletkezett része.

31,16 A nő önállóan földet vásárol. A nők ókori háttérbeszorítottságának itt semmi jelét sem érezni.

Előző fejezet