Keresés a Bibliában

27

1Ne dicsekedjél a holnappal,
hisz nem tudod, mit hoz az eljövendő nap!

2Más dicsérjen téged, ne a saját szád,
idegen valaki, és ne a saját ajkad!

3Nehéz a kő, súlyos a homok,
de mindegyiknél terhesebb a bosszúság a balga miatt.

4Kegyetlen a harag és féktelen a dühöngés,
de a féltékeny támadását ki állhatja ki?

5Leplezetlen korholás
többet ér eltitkolt szeretetnél.

6Többet érnek sebek baráttól,
mint álnok csókok ellenségtől.

7Aki jóllakott, a lépes mézet is lábbal tapossa,
az éhes pedig a keserűt is édesnek találja.

8Mint a fészkéből elköltöző madár,
olyan a férfi, aki elhagyja otthonát.

9Olaj és tömjénillat gyönyörűség a szívnek,
a barát jótanácsa pedig édesség a léleknek.

10Ne hagyd el barátodat és atyád barátját,
és ne menj testvéred házába nyomorúságod napján.
Jobb a szomszéd a közelben, mint a testvér a távolban.

11Tanulj bölcsességet, fiam, és örvendeztesd meg szívemet,
hogy megfelelhess az ócsárlónak.

12Az élelmes meglátja a bajt, és elrejtőzik,
a korlátoltak pedig tovább mennek, és kárt vallanak.

13Csak vedd el a ruháját, mert kezes lett másért,
végy zálogot tőle idegenek miatt!

14Aki társát már kora reggel nagy hangon áldja,
hasonlít az átkozóhoz.

15A beázott tető esős napon
és a házsártos asszony hasonlók egymáshoz:

16aki magánál tartja, szelet tartogat,
és olaj után fog kiáltani a jobbja.

17Vasat vassal élesítenek,
és mindenki a társa személyét csiszolja.

18Aki fügefát gondoz, gyümölcsét is élvezi,
aki urának gondját viseli, annak megbecsülés jár érte.

19Amint a vízben tükröződik a belenéző arca,
úgy az emberek szíve is tárva van az okosak előtt.

20Az alvilág és az enyészet nem tud jóllakni sohasem,
az ember szeme is telhetetlen.

21Az ezüstöt a tégely, az aranyat a kemence teszi próbára,
a férfit pedig a száj, amely dicséri.
Az igaztalannak szíve gonoszságot firtat,
az igaznak szíve pedig tudást keres.

22Zúzhatod az ostobát – akár a darát – mozsárban törővel,
mégsem hagyja el a balgasága.

23Törődjél aprómarhád állapotával,
és tartsd szemmel nyájaidat,

24mert a vagyon nem tart örökké,
és a gazdagság nem száll
nemzedékről nemzedékre.

25Ha kihajt a rét, zöldell a fű,
és begyűjtik a szénát a hegyekről,

26a juhok megadják neked a ruhát,
s a bakok árán szántót vehetsz,

27a kecskék elegendő tejet adnak
élelmedre és házi szükségedre,
és szolgáló leányaid eledelére.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

27,2 Vö. Lk 12,19-20.

27,15 A nőtől függ a férfi családi boldogsága (vö. 18,22).

27,20 Az emberi tudásvágy kimeríthetetlen.

Előző fejezet Következő fejezet