Keresés a Bibliában

24

1Gonosz embereket ne nézz irigy szemmel,
és ne kívánkozz közéjük,

2mert szívük erőszakot tervez,
és ajkuk csalárdságot beszél.

3Bölcsesség által épül föl a ház,
és értelem teszi szilárddá,

4tudás folytán telnek meg a kamrák
mindenféle drága, gyönyörű holmival.

5A bölcs férfi erős,
s a tudós férfi izmos és erőteljes.

6Mert megfontolva kell viselni a hadat,
ott terem siker, ahol bőven van a tanács.

7Magas a bölcsesség a balgának,
nem nyitja ki száját a kapuban.

8Aki azon töri fejét, hogy ártson,
cselszövő az ő neve.

9A balga fondorlata bűnre irányul,
a rágalmazó pedig utálat az embereknek.

10Ha bágyadt vagy,
erőd a szükség napján szűkösen lesz.

11Mentsd meg azokat, akiket halálra visznek,
el ne mulaszd megmenteni a vesztőhelyre támolygókat!

12Ha azt mondod: »Nem telik erőmből!«
látja ezt az, aki a szíveket mérlegeli,
s aki lelkedet szemmel tartja, tud mindenről,
és mindenkinek tettei szerint megfizet.

13Egyél csak, fiam, mézet, mert jó az,
lépes mézet, mert édes az torkodnak!

14Ilyen a bölcsesség tudása is lelkednek
ha megtaláltad, reményed lesz a jövőben,
és bizakodásod meg nem hiúsul.

15Ne leselkedjél és ne keress gonoszságot az igaznak hajlékában,
és fel ne dúld nyugvóhelyét!

16Mert essen el bár hétszer az igaz, mégis felkel,
a gonoszok ellenben elbuknak a bajban.

17Ne örülj ellenséged bukásán,
és ne ujjongjon szíved az ő botlása fölött,

18hogy meg ne lássa az Úr és ne rosszalja,
s el ne fordítsa tőle haragját!

19A bűnösök miatt ne lobbanj haragra,
és ne izgulj a gonoszok miatt,

20mert a bűnösnek nincs a jövőben reménye,
s a gonoszok mécsese elalszik.

21Féld, fiam, az Urat és a királyt
és ne keveredj a lázítók közé,

22mert romlás éri őket hirtelen,
és ki tudja, milyen veszedelem fenyeget miattuk!

23Ezek is bölcsek mondásai:
Nem jó az ítéletben személyre tekinteni!

24Akik azt mondják a vétkesnek: »Neked van igazad!«
azokat elátkozzák a népek, és utálják a nemzetek,

25de dicsérik azokat, akik megfenyítik őt,
és áldás száll az ilyenekre.

26Csókot ad a szájra,
aki helyénvaló beszéddel válaszol.

27Végezd munkádat a mezőn,
és lásd el szorgosan a szántóföldet,
hogy azután megépíthesd házadat.

28Ne illesd társadat alaptalan váddal,
és senkit se hitegess ajkaddal!

29Ne mondd: »Ahogy velem cselekedett,
én is úgy teszek vele,
megfizetek tettei szerint mindenkinek!«

30Elmentem a rest ember szántója mellett,
s az oktalan férfi szőlője alatt,

31és íme, az egészet ellepte a csalán,
a színét felverte a tövis,
és leomlott a kőkerítése!

32Amikor ezt láttam, észbe kaptam,
okultam a példáján!

33Azt mondtam: »Alszol egy kissé, szenderegsz egy kevéssé,
összeteszed egy kicsit a kezedet, és megpihensz.

34Akkor beállít hozzád az ínség, mint a csavargó,
s a nélkülözés, mint a fegyveres férfi.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

24,1 A 22 mondás (22 a héber ábécé betűinek száma) egységes kompozíciót alkot.

24,7 A városkapu a közügyek intézésének helye: akinek ott nincs szava, az senkinek sem számít a közéletben.

24,11 A mondás szomorú aktualitást kap, ha számbavesszük, hogy a zsidókat hányszor üldözték és irtották (már az ókorban is).

24,23 Önálló kis gyűjtemény a bíró és a tanúk viselkedési normáiról, melyet egy ének zár le a lustaságról (30-34).

24,26 A mondás a bíróságon kimondott igaz vallomásra vonatkozik.

Előző fejezet Következő fejezet