Keresés a Bibliában

2

1Fiam! Ha megfogadod szavaimat
és megőrzöd magadnál parancsaimat,

2megnyitod füledet a bölcsességnek,
és szívedet az okosság megismerésére adod,

3sőt, ha hívod a bölcsességet,
és szívedet az okosságra hajtod,

4ha keresed azt, mint az ezüstöt,
és kutatod, mint a rejtett kincset:

5akkor megérted az Úr félelmét,
és megtalálod Isten tudását,

6mivel az Úr adja a bölcsességet,
s az ő szájából származik a tudás és az értelem.

7Ő rejt el üdvöt az igazak részére,
és pajzsa azoknak, akik jámborságban járnak.

8Megvédi az igazságosság ösvényeit,
és őrködik a jámborok útja fölött.

9Akkor megérted az igazságot és a törvényt,
az egyenességet és minden helyes utat,

10ha szívedbe száll a bölcsesség,
s a tudás örömöt nyújt lelkednek.

11A megfontolás őrködik majd fölötted,
s az okosság megóv téged,

12megment a rossz úttól,
a hamisságot beszélő emberektől,

13akik elhagyják az egyenes utat,
hogy a sötétség ösvényein járjanak,

14akik gonosztevésben találnak örömet,
és gonosz hamisságon ujjonganak,

15akiknek görbék az ösvényei,
és elvetemültek az útjai.

16Megment másnak asszonyától,
az idegen nőtől, aki beszédeivel hízeleg,

17cserbenhagyja ifjúkora bizalmasát,

18és megfeledkezik Isten szerződéséről,
mert háza a halálba hanyatlik,
és útjai az alvilágba vezetnek.

19Mind, akik bemennek hozzá, nem térnek vissza,
és nem találják meg az élet útjait;

20hogy a jó úton járj
és az igazak ösvényeit kövesd,

21mert az igazak lakják majd a földet,
s a jámborok maradnak meg rajta,

22a gonoszok pedig elvesznek a földről,
s a hűtleneket kitépik belőle.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

2,1 A második oktató beszédben a bölcsesség előnyeit sorolja fel a szentíró.

2,18 A házasság Isten előtt kötött életszövetség, egyben Isten Izraellel kötött szövetségének is jelképe (vö. Óz 2; Jer 2,2; 3,1-13; Mal 2,14).

Előző fejezet Következő fejezet