Keresés a Bibliában

15

1Szelíd felelet megtöri a haragot,
sértő szó pedig szítja az indulatot.

2A bölcsek nyelve ékessé teszi a tudományt,
a balgák szája pedig dőreséget bugyogtat.

3Az Úr szeme mindenütt jelen van,
a rosszakat is, a jókat is meglátja.

4A békülékeny nyelv az élet fája,
a zabolátlan azonban összezúzza a lelket.

5A balga fitymálja atyja feddését,
aki pedig intésre hallgat, csak okosabb lesz.
A tökéletes jámborság a legnagyobb erősség,
a gonoszok terveit pedig kiirtják.

6Az igaz háza igen nagy erősség,
a gonoszok termésében pedig háborúság van.

7A bölcsek ajka tudást hint,
nem így azonban a balgák szíve!

8Utálja az Úr a gonoszok áldozatait,
de kedvét leli az igazak imájában.

9Utálja az Úr a gonosz útját,
de szereti azt, aki az igazság útján jár.

10Súlyosan lakol, aki letér az élet útjáról,
aki a dorgálást gyűlöli, az meghal.

11Az alvilág s az enyészet helye tárva van az Úr előtt,
mennyivel inkább az emberek fiainak szíve!

12Az arcátlan nem szívleli azt, aki meginti,
oda sem néz a bölcsek tájékára.

13A jókedv felderíti az arcot,
a szív bánata pedig leveri a lelket.

14Az okos szíve tudást keres,
a balgák szája pedig bolondságon legel.

15Bajos a szegény ember minden napja,
de a derűs kedély olyan, mint a folytonos lakoma.

16Többet ér a kevés az Úr félelmében,
mint a dús kincs nyugtalanság közepette.

17Jobb, ha főzelékre hívnak szeretettel,
mint hizlalt tulokra gyűlölettel.

18Az indulatos ember civódást szít,
a szelíd ellenben a viszályt lecsendesíti.

19A lusta ösvénye olyan, mint a töviskerítés,
a szorgosak útja pedig egyenletes.

20A bölcs fiú örömet szerez atyjának,
a balga ember pedig megveti anyját.

21A sületlenség kész öröm a balgának,
az okos férfi pedig jól irányítja lépéseit.

22Tanácskozás nélkül a tervek meghiúsulnak,
de ahol sok a tanácsadó, ott valóra válnak.

23Öröme telik az embernek a szája válaszában,
s a kellő időben kimondott szó – de jó!

24Felfelé visz az okos ember életútja,
hogy elkerülje az alvilágot odalenn!

25Lebontja az Úr a kevélyek házát,
és megerősíti az özvegy mezsgyéjét.

26Utálja az Úr a gonosz terveket,
a tiszta beszéd azonban kedves előtte.

27Aki igaztalan haszonra törekszik, tönkreteszi házát,
de aki megveti az ajándékot, életet talál.
Könyörület és hűség eltörli a vétket,
s az Úr félelme által bárki elkerüli a gonoszságot.

28Az igaz szíve megfontolja a feleletet,
a gonoszok szája pedig ontja a gazságot.

29Távoltartja magát az Úr a gonoszoktól,
de meghallgatja az igazak imáját.

30A barátságos tekintet felvidítja a lelket,
és a kedvező hír erősíti a csontokat.

31A fül, amely az üdvös intelmet befogadja,
szívesen időzik a bölcsek körében!

32Aki elveti az intelmet, lebecsüli önmagát,
aki pedig hallgat a dorgálásra, belátásra jut.

33Az Úr félelme a bölcsesség tudománya,
s a dicsőség előtt alázatosság jár.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

15,16 Általában úgy gondolták, hogy a bölcsesség anyagi jólétet is hoz. Ez a szállóige más véleményt tükröz.

15,28 A nyelven való uralkodás a bölcsességi irodalom egyik központi témája.

Előző fejezet Következő fejezet