Keresés a Bibliában

13

1A bölcs fiú hallgat atyjára,
az arcátlan pedig nem hallgat a korholásra.

2Mindenki a szája gyümölcsétől lakik jól,
a csalárdok lelke azonban igaztalan.

3Aki vigyáz a szájára, megóvja lelkét,
aki meggondolatlan beszédében, bajba jut.

4Akar is, nem is a lusta,
de meghízik a dolgos.

5Az igaz gyűlöli a hazug beszédet,
a gonosz pedig csúfságot művel, és restelkedést okoz.

6Az igazság óvja a feddhetetlennek útját,
a gonoszság ellenben elejti a bűnöst.

7Az egyik kelleti magát, holott semmije sincsen,
a másik adja a szegényt, és mellette dúsgazdag.

8A férfi lelkének váltsága a gazdagsága,
a szegény azonban nem hall fenyegetést.

9Az igazak lámpása vígan lobog,
a gonoszok mécsese pedig kialszik.

10A kevélyek között mindig háborúság van,
a megfontoltakat azonban bölcsesség vezérli.

11A sietve harácsolt vagyon elillan,
a kézzel, apránként gyűjtött pedig gyarapszik.

12Hosszú várakozás a szívet beteggé teszi,
a teljesedő kívánság azonban az élet fája.

13Aki intő szót megvet, pusztulást von magára,
aki a parancsot megbecsüli, üdvösségre lel.
Az álnok lelkek bűnökben tévelyegnek,
az igazak pedig irgalmasok és könyörülnek.

14A bölcsnek tanítása élet forrása,
mert visszatart a halálos csapdától.

15A bölcs belátás kedvessé tesz,
de az álnokok útja örvénybe taszít.

16Az okos mindent ésszel tesz,
a dőre pedig kitálalja balgaságát.

17Gonosz küldönc bajba juttat,
de a megbízható követ orvosság.

18Szegénység és gyalázat éri azt, aki elhagyja a fegyelmet,
de dicséretet szerez, aki enged a dorgálónak.

19Teljesülő kívánság: csemege a léleknek,
felhagyni a rosszal: csömör a balgáknak.

20Aki bölcsekkel jár, maga is bölcs lesz,
aki balgákkal barátkozik, hasonló lesz hozzájuk.

21A bűnösöket balsors üldözi,
az igazaknak pedig jóval fizetnek.

22Fiakra és unokákra hagyja a jámbor az örökségét,
de a bűnös vagyona az igaznak van eltéve.

23Az atyák új szántásán sok az élelem,
de másoknak gyűlik az, ha nincsen okosság.

24Aki kíméli a pálcát, gyűlöli fiát,
aki pedig szereti, szüntelen fenyíti.

25Az igaz ehet, amíg jól nem lakik,
a gonoszok gyomra azonban üres marad.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

13,1 A bölcs és az ostoba fiú összehasonlítása.

13,7 A vagyon által biztosítja magának az ember a függetlenséget és a szabadságot.

13,13 A vers második fele hiányzik a héber szövegben.

13,17 Az ókorban, amikor a hírközlés még igen nehezen működött, a megbízható követ rendkívül fontos volt.

Előző fejezet Következő fejezet