Keresés a Bibliában

10Jézus azt felelte neki: »Távozz, Sátán! Mert írva van:
‘Uradat, Istenedet imádd,
és csak neki szolgálj’
«.

(MTörv 5,9; 6,13) 11Akkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok jöttek hozzá és szolgáltak neki.

KNB SZIT STL BD RUF KG