Keresés a Bibliában

10Ekkor így szólt hozzá Jézus:
– Távozz, Sátán! Meg van írva ugyanis: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
11Ekkor elhagyta az ördög, és íme, angyalok jöttek, és gondoskodtak róla.

KNB SZIT STL BD RUF KG