Keresés a Bibliában

19és átadják a pogányoknak, hogy kicsúfolják, megostorozzák és keresztre feszítsék, de harmadnapon föltámad.«

KNB SZIT STL BD RUF KG