Keresés a Bibliában

3és megkérdezte tőle: »Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?« 4Jézus ezt válaszolta nekik: »Menjetek, vigyétek hírül Jánosnak, amit hallotok és láttok: 5A vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot. (Iz 26,19; 29,18; 35,5-6; 61,1) 6Boldog, aki nem botránkozik meg bennem.«

KNB SZIT STL BD RUF KG