Keresés a Bibliában

43Még beszélt, amikor megérkezett az iskarióti Júdás, egy a tizenkettő közül, és vele nagy tömeg kardokkal és botokkal a főpapoktól, írástudóktól és a vénektől. 44Aki elárulta őt, jelt adott nekik: »Akit megcsókolok, ő az, fogjátok meg, és jól vigyázva vigyétek el.« 45Amint odaért, mindjárt odalépett hozzá, és így szólt: »Rabbi!« És megcsókolta őt. 46Azok pedig kezet emeltek rá, és megragadták őt. 47Az ott lévők közül az egyik kardot rántott, rásújtott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. 48Jézus így szólt hozzájuk: »Mint valami rabló ellen, úgy jöttetek ki kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. 49Mindennap veletek voltam, tanítottam a templomban, mégsem fogtatok el. Az írásoknak azonban be kell teljesedniük.« 50A tanítványai ekkor elhagyták őt, és mindnyájan elfutottak. 51Egy ifjú azonban követte, mezítelen testén egy szál gyolcsingben. 52Elkapták, de az, ingét otthagyva, mezítelenül elfutott tőlük.

KNB SZIT STL BD RUF KG