Keresés a Bibliában

9Történt azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és János megkeresztelte őt a Jordánban. 10Amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílnak az egek, és a Lelket, mint galambot leszállni rá. 11Az égből szózat hangzott: »Te vagy az én szeretett fiam, benned kedvem telik«.
(Iz 42,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG