Keresés a Bibliában

2 1Nos tehát ez a parancs hozzátok, papok: 2Ha nem akartok hallani és nem akarjátok megszívlelni, hogy megadjátok nevemnek a dicsőséget – mondja a Seregek Ura –, akkor ínséget bocsátok rátok és átokká változtatom áldásotokat – bizony, átokká változtatom, mert nem szívleltétek ezt meg!

3Íme, én eltöröm karotokat,
arcotokba szórom ünnepeitek szemetét,
és azzal együtt dobnak majd ki titeket.

4Akkor majd megtudjátok,
hogy azért adtam nektek ezt a parancsot,
mert szövetségem van Lévivel,
– mondja a Seregek Ura. –

5Szövetségem volt vele az életre és a békességre,
és félelmet öntöttem bele,
és ő félt engem és tisztelte nevemet.

6Igaz tanítás volt a szájában,
és ajkán nem volt gonoszság;
békében és egyenes lélekkel járt velem,
és sokakat eltérített a gonoszságtól.

7Mert a pap ajka tudást őriz,
és tanítást keresnek szájából,
mert ő a Seregek Urának követe.

8Ti azonban letértetek az útról
és sokakat megbotránkoztattatok tanításotokkal;
megszegtétek Lévi szövetségét
– mondja a Seregek Ura. –

9Ezért én is megvetésre méltókká és alávalókká
tettelek titeket az egész nép előtt,
minthogy nem jártatok útjaimon
és személyválogatók voltatok a törvénykezésben.

10Vajon nem egy atyánk van-e valamennyiünknek? Vajon nem egy Isten teremtett-e minket? Miért veti meg tehát egyikünk a másikát, megsértve atyáink szövetségét? 11Hűtlenséget követett el Júda, és gyalázatosság történt Izraelben és Jeruzsálemben, mert megszentségteleníti Júda az Úr szent helyét, minthogy idegen isten leányát szereti és veszi feleségül. 12Veszítse el az Úr azt a férfit, aki így cselekszik, sőt a fiát és az unokát is Jákob sátraiból, és azok közül, akik áldozatot hoznak a Seregek Urának!
13Hozzá még azt cselekszitek, hogy könnyel, sírással és jajgatással borítjátok el az Úr oltárát, amiért nem tekintek többé az áldozatra és nem fogadok semmit sem kedvesen kezetekből. 14Kérdezitek: ‘Miért?’ Azért, mert az Úr volt a tanú közötted és ifjúkori feleséged között, akit te megvetettél, holott ő a te osztályosod és hites feleséged. 15Nemde egységet alkot test és lélek? És mi a vágya ennek az egységnek, ha nem az, hogy utódot nyerjen Istentől? Vigyázzatok tehát magatokra! Ne vesd meg ifjúkori feleségedet! 16Aki gyűlöletesen eltaszítja – mondja az Úr, Izrael Istene – annak gonoszság borítja majd ruháját – mondja a Seregek Ura. – Vigyázzatok magatokra, és ne legyetek hűtlenek egymáshoz!
17Ti bosszúságot okoztok az Úrnak beszédeitekkel! Kérdezitek: ‘Mivel okozunk neki bosszúságot?’ Azzal, hogy azt mondjátok: ‘Mindenki, aki rosszat tesz, jó az Úr színe előtt, és az ilyenek tetszenek neki; mert ha nem így van, hol van az ítélet Istene?’

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

2,1 Lévi szövetségéről lásd MTörv 18,1-8.

2,10 Sokan a hazatértek közül az otthon maradt családokba való beházasodással próbáltak vagyonhoz jutni, akár az eddigi feleségük elbocsátásának árán is. Ám a válás az Istennel kötött szövetség megszegése is. A MTörv 24,1-4 rendelkezései hatályukat vesztik.

2,17 Isten egyesek szerint kedvét leli a gonoszságban, mert az ítélet késik.

Előző fejezet Következő fejezet