Keresés a Bibliában

18Készíts két kerubot vert aranyból az engesztelőhely két szélére. 19Az egyik kerub az egyik oldalon legyen, a másik a másikon, 20úgyhogy az engesztelőhely mindkét oldalát befedjék, terjesszék ki szárnyukat, és borítsák be az engesztelőhelyet. Egymással szemben legyenek, és arcukkal az engesztelőhely felé forduljanak. Ezzel aztán fedd be a ládát, 21tedd bele a bizonyságot, amelyet adok majd neked. 22Onnan, és az engesztelőhelyről fogok találkozni veled, és beszélni hozzád. A bizonyság ládája felett levő két kerub közül szólok majd hozzád mindarról, amit általad Izrael fiainak parancsolok.

KNB SZIT STL BD RUF KG