Keresés a Bibliában

12Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű légy azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad majd neked!
13Ne ölj!
14Ne paráználkodj!
15Ne lopj!
16Ne tégy hamis tanúságot felebarátod ellen!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

20,12 A szülők tiszteletének parancsa elsősorban a már felnőtt embereknek szól, hogy becsüljék és támogassák munkaképtelenné vált szüleiket.

20,13 Minden élet, a rabszolgáé és az idegené is, Isten védelme alatt áll.

20,14 A parancs elsődlegesen a férfiaknak van címezve. Megköveteli, hogy ne törjenek be egy másik ember házasságába, elvéve annak feleségét.

20,15 A 7. parancs a magántulajdont védi.

20,16 A 8. parancs elsősorban a bíróság előtti hamis tanúskodást tiltja.