Keresés a Bibliában

13Ne ölj!
14Ne paráználkodj!
15Ne lopj!
16Ne tégy hamis tanúságot felebarátod ellen!
17Ne kívánd meg felebarátod házát!
Ne kívánd meg feleségét, se rabszolgáját, se rabszolganőjét, se marháját, se szamarát: semmijét se, ami az övé!«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

20,13 Minden élet, a rabszolgáé és az idegené is, Isten védelme alatt áll.

20,14 A parancs elsődlegesen a férfiaknak van címezve. Megköveteli, hogy ne törjenek be egy másik ember házasságába, elvéve annak feleségét.

20,15 A 7. parancs a magántulajdont védi.

20,16 A 8. parancs elsősorban a bíróság előtti hamis tanúskodást tiltja.


17Ne ölj!
18Ne paráználkodj!
19Ne lopj!
20Ne tégy hamis tanúságot felebarátod ellen.
21Ne kívánd meg felebarátod feleségét, se házát, se mezejét, se rabszolgáját, se rabszolganőjét, se marháját, se szamarát; semmit se, ami az övé.’

KNB SZIT STL BD RUF KG