Keresés a Bibliában

12Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű légy azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad majd neked!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

20,12 A szülők tiszteletének parancsa elsősorban a már felnőtt embereknek szól, hogy becsüljék és támogassák munkaképtelenné vált szüleiket.


2Az Úr, a mi Istenünk szövetséget kötött velünk a Hóreben. 3Nem atyáinkkal kötötte ezt a szövetséget, hanem mivelünk, akik itt vagyunk, s élünk. 4Színről színre szólt hozzánk a hegyen, a tűz közepéből. 5Én voltam abban az időben a közbenjáró, s a közvetítő az Úr között és közöttetek, hogy tolmácsoljam nektek az ő igéit, mert ti féltetek a tűztől, s nem mentetek fel a hegyre. Azt mondta:
6‘Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a rabszolgaság házából. 7Rajtam kívül más isteneid ne legyenek. 8Ne készíts magadnak faragott képet, se hasonmást semmiről, ami fenn az égen vagy lenn a földön van, vagy a föld alatt, a vizekben lakik. 9Ne imádd, s ne tiszteld ezeket, mert én az Úr, a te Istened, féltékeny Isten vagyok. Megtorlom az atyák gonoszságát fiaikon harmad- és negyedízig, mindazokon, akik gyűlölnek engem, 10de irgalmasságot gyakorlok sok ezerízig azokkal, akik szeretnek, és megtartják parancsaimat.
11Ne vedd hiába az Úrnak, a te Istenednek nevét, mert nem marad büntetlen, aki hiába veszi az ő nevét.
12Figyelj a szombat napjára, hogy megszenteld azt, amint megparancsolta neked az Úr, a te Istened. 13Hat napon dolgozzál, és végezd minden munkádat, 14a hetedik nap azonban szombat, azaz nyugalomnap legyen az Úrnak, a te Istenednek tiszteletére. Ne végezz rajta semmiféle munkát, se te, se fiad, se lányod, se rabszolgád, se rabszolganőd, se marhád, se szamarad, se bármi más állatod, se a jövevény, aki kapuidon belül van, hogy nyugodjék rabszolgád és rabszolganőd, éppen úgy, mint te magad. 15Emlékezzél meg arról, hogy magad is szolga voltál Egyiptomban, s az Úr, a te Istened hozott ki téged onnan erős kézzel és kinyújtott karral; azért parancsolta neked, hogy tartsd meg a szombat napját.
16Tiszteld atyádat s anyádat, amint megparancsolta neked az Úr, a te Istened, hogy hosszú ideig élj, s jó dolgod legyen azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad majd neked.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,3 Minden generáció érezze át, hogy Isten szavai éppoly aktuálisak, mint valaha voltak, és éppúgy szólnak neki, mint ahogy szóltak az őseinek.

5,11 A parancs utal az (Úr nevével történő) hamis esküre is.

5,15 A szombat indoklása itt nem a teremtés (vö. Kiv 20,11), hanem az Egyiptomból való szabadulás.