Keresés a Bibliában

11Majd így hangzott az Úr igéje hozzám: »Mit látsz, Jeremiás?« Azt feleltem: »Mandulafavesszőt látok.« 12Erre ezt mondta nekem az Úr: »Jól láttad; mert virrasztok igém felett, hogy beteljesítsem.«
13Másodszor is hangzott az Úr igéje hozzám: »Mit látsz?« Azt feleltem: »Gőzölgő fazekat látok, mely észak felől jelenik meg.«

14Erre ezt mondta nekem az Úr:
»Északról szabadul rá a veszedelem
az ország minden lakójára.

15Mert íme, én elhívom
az északi királyságok minden nemzetségét,
– mondja az Úr –
eljönnek, és mindegyikük felállítja trónját
Jeruzsálem kapuinak bejáratában,
egész fala mentén körös-körül,
és Júda minden városával szemben.

16Kimondom ítéletemet fölöttük
minden gonoszságukért;
mert elhagytak engem,
más isteneknek tömjéneztek,
és kezük művei előtt borultak le.

17Te azért övezd fel derekadat,
kelj föl, és mondd el nekik mindazt,
amit én parancsolok neked!
Ne ijedj meg tőlük,
különben én ijesztelek meg előttük!

18Íme, én ma megerősített várossá tettelek téged,
vasoszloppá és ércfallá
az egész országgal szemben,
Júda királyai és fejedelmei előtt,
papjai és a föld népe előtt.

19Harcolnak majd ellened,
de nem bírnak veled;
mert én veled vagyok,
– mondja az Úr –,
hogy megmentselek téged.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

1,11 A mandulafa (héberül: sákéd) előbb ébred és virraszt (héberül: sákád) mint a többi fa. Így virraszt Isten is a szaván: hamar beteljesíti.

1,13 Északról: Babilonból.