Keresés a Bibliában

22De nem engem hívtál, Jákob,
és nem értem fáradoztál, Izrael.

23Nem hoztál nekem bárányt égőáldozatul,
sem véresáldozataiddal nem tiszteltél engem;
nem terheltelek meg ételáldozattal,
és nem fárasztottalak tömjénáldozattal.

24Nem vettél nekem pénzért illatos nádat,
és véresáldozataid hájával nem lakattál jól engem;
de megterheltél engem vétkeiddel,
fárasztottál bűneiddel.

25Én, én vagyok az,
aki eltörlöm gonoszságaidat önmagamért,
és vétkeidre nem emlékezem.

26Emlékeztess engem, folytassunk pert együtt:
beszélj te, hogy igazold magad!

27Ősatyád vétkezett,
és közbenjáróid elpártoltak tőlem.

28Ezért megfosztottam szentségüktől
a szentély fejedelmeit;
pusztulásra adtam Jákobot,
és Izraelt gyalázatra.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

43,22 Isten kegyelme ingyenes.