Keresés a Bibliában

23Egyetlen pásztort állítok majd föléjük, szolgámat, Dávidot, hogy legeltesse őket; ő legelteti majd őket, és ő lesz a pásztoruk.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

34,23 Isten a pásztorkodását (34,11) a Messiás által fogja végezni.