Keresés a Bibliában

2 1A hetedik hónapban, a hónap huszonegyedik napján az Úr a következő szózatot mondta Aggeus próféta által: 2»Szólj Zerubbábelhez, Salátiel fiához, Júda helytartójához, és Józsuéhoz, Joszedek fiához, a főpaphoz, és a többi néphez, és mondd nekik: 3Ki van közületek még életben, aki látta ezt a házat hajdani dicsőségében? És milyennek látjátok most? Nemde olyan a szemetek előtt, mintha nem is volna? 4Nos, bátorság, Zerubbábel! – mondja az Úr. – Bátorság, Józsue főpap, Joszedek fia! Bátorság, a föld egész népe! – mondja a Seregek Ura. – Dolgozzatok! Hiszen én veletek vagyok! – mondja a Seregek Ura. – 5Aszerint, amint szövetséget kötöttem veletek, amikor kijöttetek Egyiptom földjéről, és az én lelkem közöttetek lesz. Ne féljetek! 6Mert így szól a Seregek Ura: Még egy kevés idő, s én megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet. 7Megrendítem az összes nemzetet, és ideáramlik minden népnek a kincse. Dicsőséggel töltöm be ezt a házat – mondja a Seregek Ura. – 8Enyém az ezüst és enyém az arany! – mondja a Seregek Ura. – 9Nagyobb lesz ez új háznak dicsősége az elsőénél – mondja a Seregek Ura –, ezen a helyen adok én békességet« – mondja a Seregek Ura.
10A kilencedik hónap huszonnegyedik napján, Dáriusz király második esztendejében az Úr a következő szózatot intézte Aggeus prófétához: 11»Így szól a Seregek Ura: Kérj felvilágosítást a papoktól: 12Ha valaki szentelt húst visz ruhája csücskével, és aztán kenyeret, főzeléket, bort, olajat, vagy bármilyen eledelt érint ruhája szélével, vajon szentté lesznek-e azok?« Azt felelték a papok: »Nem.« 13Erre azt mondta Aggeus: »Ha halott által tisztátalanná lett ember érinti mindezeket, akkor tisztátalanokká lesznek-e?« Azt felelték a papok: »Tisztátalanokká lesznek.« 14Így szólt erre Aggeus: »Ilyen ez a nép és ilyen ez a nemzet az én színem előtt – mondja az Úr –, és ilyen mindaz, amit kezük művel, és mindaz, amit itt bemutatnak: tisztátalan.
15Nos tehát, vizsgáljátok meg magatokat a mai naptól fogva és a jövőben! Hogy ment sorsotok, mielőtt kő kőre került volna az Úr templomában: 16Ha húsz éfára becsült osztaghoz mentetek, csak tíz volt az, és ha a borsajtóhoz mentetek, hogy ötven korsóra valót sajtoljatok, csak húsz korsóra való akadt. 17Megvertelek titeket forró széllel, ragyával és jégesővel vertem meg kezetek minden munkáját, és nem akadt köztetek senki sem, aki visszatért volna hozzám – mondja az Úr. – 18Fontoljátok meg a mai naptól fogva és a jövőben, a kilencedik hónap huszonnegyedik napjától fogva, attól a naptól fogva, amikor az Úr templomának alapjait letettétek, fontoljátok meg! 19Nemde fakad már a vetés? És nem rügyezik-e már a szőlő és a fügefa, a gránátalma és az olajfa? Ettől a naptól fogva áldást adok.«
20A hónap huszonnegyedikén másodszor is a következő szózatot intézte az Úr Aggeushoz: 21»Szólj Zerubbábelhez, Júda helytartójához, és mondd neki: Megrendítem majd én az eget és a földet egyaránt. 22Ledöntöm az országok trónját és összezúzom a pogányok országának hatalmát; felforgatom a szekeret és a rajta ülőt, elesnek a lovak, és egymás kardjától azok, akik rajtuk ülnek. 23Azon a napon – mondja a Seregek Ura –, veszlek téged, Zerubbábel, Salátiel fia, én szolgám – mondja az Úr –, és mintegy pecsétgyűrűvé teszlek, mert téged választottalak ki – mondja a Seregek Ura.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

2,1 A próféta buzdítja azokat, akik látták az első templom szépségét: Isten hamarosan közbelép, és a pogányok ajándékokkal fogják elárasztani Jeruzsálemet.

2,10 A templomépítés elhanyagolása tisztátalanná teszi a népet.

2,16 Egy éfa (= bát) 40 liter.

2,20 Zerubbábelben – így reméli a próféta – megvalósulnak majd a Dávid házának tett messiási ígéretek.

Előző fejezet