Keresés a Bibliában

2 1Fiam, légy tehát erős a Jézus Krisztusban levő kegyelem által, 2és amit tőlem számos tanú által megerősítve hallottál, bízd azt hűséges, mások tanítására is alkalmas emberekre. 3Fáradozz, mint Krisztus Jézus jó katonája. 4Aki Istenért harcol, nem bocsátkozik világi dolgokba, mert annak akar tetszeni, akihez szegődött. 5A versenyző is csak akkor nyer koszorút, ha szabályszerűen versenyez. 6A termésből elsősorban a fáradozó földművest illeti a részesedés. 7Értsd meg, amit mondok: az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts! 8Gondolj Jézus Krisztusra, Dávid sarjára, aki feltámadt a halottak közül, mint ahogy hirdeti az én evangéliumom, 9amelyért a bilincseket is beleértve úgy szenvedek, mint egy gonosztevő. De Isten igéje nincs megbilincselve. 10Mindent elviselek tehát a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban levő üdvösséget, az örök dicsőséggel együtt. 11Igaz beszéd ez: ha vele együtt meghalunk, vele együtt élni is fogunk; 12ha vele együtt szenvedünk, vele együtt uralkodni is fogunk. Ha megtagadjuk őt, ő is megtagad minket, 13de ha hűtlenek leszünk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

2,10 Krisztus elégtételt adott mindenki helyett, de az üdvözítő tervnek megfelelően Isten azt akarja, hogy az üdvösség szolgái és munkatársai ne csak az evangélium hirdetésével, hanem saját szenvedéseikkel is részt vállaljanak az emberiség megváltásában. A szöveg magában rejti a szentek egységének hittételét.