Keresés a Bibliában

27 1Huszonöt esztendős volt Jótám, amikor uralkodni kezdett, és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját, aki Szádok leánya volt, Jerusának hívták.
2Azt cselekedte, ami helyes az Úr előtt, egészen úgy, ahogy Ozija, az atyja cselekedett, azzal a különbséggel, hogy nem nem ment be az Úr templomába. A nép azonban még vétkezett.
3Ő építtette az Úr házának felső kapuját, és sokat építtetett az Ófel falon is. 4Júda hegységében városokat, az erdőségekben pedig várakat és tornyokat építtetett. 5Ő hadakozott Ammon fiainak királya ellen és legyőzte őket, ezért abban az időben száz talentum ezüstöt, tízezer kór búzát s ugyanannyi kór árpát adtak neki Ammon fiai. Ugyanezt adták neki Ammon fiai a második és a harmadik esztendőben is. 6Így erősödött meg Jótám, mivel az Úr, az ő Istene előtt járta útjait.
7Jótám többi dolgát, valamennyi háborúját és cselekedetét megírták Izrael és Júda királyainak könyvében. 8Huszonöt esztendős volt, amikor uralkodni kezdett, s tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. 9Amikor aztán Jótám aludni tért atyáihoz, eltemették a Dávid-városban, s fia, Ácház lett a király helyette.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

27,2 Jótám nem lépett be a szentélybe, hogy jogtalanul papi tevékenységet végezzen, mint ahogy azt apja tette (vö. 26,16).

Előző fejezet Következő fejezet