Keresés a Bibliában

2Hiszen ismeritek a parancsokat, amelyeket az Úr Jézus által adtunk nektek.Hiszen ismeritek a parancsokat, amelyeket az Úr Jézus által adtunk nektek. 7Isten ugyanis nem tisztátalanságra hívott meg minket, hanem szentségre. 17Testvérek, mi rövid időre elszakadtunk ugyan tőletek és egymás látásától, de nem a szívünkkel! Ezért nagy vágyódásunkban annál jobban igyekeztünk arra, hogy színről színre lássunk titeket.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

2,17 Elszakadtunk: jól érzékelteti Pál apostol atyai szeretetét a hitben gyermekei iránt. Mint a gyermekeitől elszakított apának vagy anyának a gyermekek, úgy hiányoznak Pálnak a hívek, és vágyva vágyik arra, hogy ismét magához ölelhesse őket.