Keresés a Bibliában

2Mert tudjátok, milyen parancsolatokat adtunk néktek az Úr Jézus által. (2Thess 3,6) 7Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten. (1Thess,4 3. 2 Tim. 1,9. Róm. 12,2.) 17Mi pedig, atyámfiai, a mint elszakasztatánk tőletek egy kevés ideig, arczra, nem szívre nézve, annál buzgóságosabban, nagy kívánsággal igyekeztünk, hogy szemtől-szemben láthassunk titeket. (Kol 2,5; Róm 1,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG