Keresés a Bibliában

9Hanem amint írva van: »Amit szem nem látott, fül nem hallott, ami az ember szívébe föl nem hatolt, azt készítette Isten azoknak, akik szeretik őt«.
(Iz 64,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG