Keresés a Bibliában

10Kérlek titeket, testvérek, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan ugyanazt mondjátok, és ne legyen köztetek pártoskodás, hanem legyetek tökéletesen egyek ugyanabban a lelkületben és ugyanabban a felfogásban. 11Azt a hírt kaptam ugyanis felőletek, testvéreim, Klóé házanépétől, hogy viszálykodások vannak köztetek. 12Arról beszélek, hogy közületek mindenki ilyeneket mond: »Én Pálé vagyok«, »Én Apollóé«, »Én Kéfásé«, »Én pedig Krisztusé«.
13Talán részekre oszlott Krisztus? Vajon Pált feszítették meg értetek, vagy Pál nevében vagytok megkeresztelve? 14Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak Kriszpuszt és Gájuszt, 15nehogy valaki azt mondhassa, hogy az én nevemben vagytok megkeresztelve. 16Még Sztefanász házanépét is megkereszteltem; ezenkívül nem tudom, hogy másvalakit megkereszteltem volna. 17Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, nem szavak bölcsességével, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

1,17 Az apostoloknak – nem csak Pálnak – az volt az elsőrendű feladata, hogy imádkozzanak és hirdessék az evangéliumot. Az emberek megtéréséhez más, emberi hozzájárulásra nincs szükség: a keresztben és az evangéliumban elegendő erő van ahhoz, hogy megváltoztassa az emberek szívét.