Keresés a Bibliában

9

1Ne örvendezzél, Izrael,
ne ujjongj, mint a többi nemzet,
mert parázna módjára elpártoltál Istenedtől,
szeretted bűnöd bérét minden búzaszérűn.

2Ám a szérű és a sajtó nem táplálja majd őket,
s a bor majd cserbenhagyja őket.

3Nem laknak majd ők az Úr földjén!
Efraim visszatér Egyiptomba,
s az asszírok közt tisztátalant eszik.

4Nem áldoznak majd ők bort az Úrnak,
és nem lesznek előtte kedvesek áldozataik.
Kenyerük olyan lesz, mint a gyászolók kenyere,
mindnyájan, akik azt eszik, tisztátalanokká lesznek.
Kenyerük csak az ő étvágyukat szolgálja,
és nem juthat be az Úr házába.

5Mit csináltok majd az ünnepnapon,
az Úr ünnepségének napján?

6Mert íme, már útnak indultak a nyomorúság miatt,
Egyiptom gyűjti egybe,
Memfisz temeti el őket;
drága ezüstjüket a csalán örökli,
lapu nő sátraikban.

7Eljönnek a megtorlás napjai,
eljönnek a visszafizetés napjai, tudd ezt, Izrael!
‘Eszét veszti a próféta,
a lélek embere beteggé lesz,’
mert sok a gonoszságod,
és nagy az esztelenséged.

8Efraim, Istenem népe a prófétát kémleli,
tőrt vetettek neki minden útján.
Gyűlölködés lakik még Istene házában is.

9Alávaló módon vétkeztek, mint egykor Gibeában,
de Ő majd megemlékezik gonoszságukról,
és megtorolja rajtuk bűneiket.

10Mint szőlőt a pusztában,
úgy találtam meg Izraelt;
mint fügefa tetején az első gyümölcsöt,
úgy láttam meg atyáitokat.
Ám ők betértek Baál-Peorhoz,
s a gyalázathoz pártoltak;
és utálatosakká lettek,
mint azok a dolgok, amelyeket szerettek.

11Efraimtól elszáll, mint a madár, dicsősége,
és nem lesz többé sem születés,
sem terhesség, sem foganás;

12mert még ha fel is nevelik fiaikat,
én megfosztom őket tőlük, akár gyermekek, akár felnőtt férfiak.
Jaj lesz nekik, ha eltávozom tőlük!

13Efraim, úgy látom, leölésre állította oda fiait,
és Efraim a hóhér elé vezeti gyermekeit.

14‘Adj nekik, Uram!
Mit adj nekik?
Adj nekik meddő méhet,
és száraz emlőket!’

15Minden gonoszságuk végbement Gilgálban,
hiszen ott gyűlöltem meg őket.
Gonosz cselekedeteik miatt kiűzöm őket házamból,
nem szeretem őket többé;
valamennyi fejedelmük pártütő.

16Megverik Efraimot:
gyökere kiszárad,
semmi gyümölcsöt sem hoznak;
mert ha nemzenek is magzatot,
megölöm méhük legkedvesebbjeit!«

17Elveti őket az én Istenem,
mert nem hallgattak rá;
bujdosókká lesznek a nemzetek között.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

9,1 Egy aratási ünnepen elhangzott fenyegető beszéd.

9,6 Memfisz a halottak városa.

9,7 »A próféta bolond«: Ózeás a nép véleményét idézi.

9,9 Vö. Bír 19,22-30.

9,10 Vö. Szám 25,3. Izrael a történetének kezdetétől bűnös és hitszegő.

Előző fejezet Következő fejezet