Keresés a Bibliában

8

1Fújd a harsonát!
Sasként jön az Úr házára a baj,
mert megtörték szövetségemet
és megszegték törvényemet.

2Majd segítségül hívnak engem: ‘Én Istenem!’,
mi ismerünk téged, mi, Izrael!

3Megvetette Izrael a jót,
ellenség üldözi majd őt!

4Királyokat választottak ők nélkülem;
fejedelmeket választottak tudtomon kívül;
ezüstjükből és aranyukból bálványokat csináltak,
hogy elvesszenek.

5Odalesz a borjúd, Szamaria!
Haragom felgerjed ellenük;
még meddig nem tudnak megtisztulni?

6Hiszen az is Izraelből való,
mesterember készítette, nem isten az,
és bizony szilánkokká lesz
Szamaria borja!

7Szelet vetnek ők, de majd vihart aratnak,
s a búzaszál nem hány kalászt,
a kalász nem ad lisztet,
és ha ad is, idegenek eszik meg azt.

8Felemésztődik majd Izrael;
máris olyan a nemzetek között,
mint a tisztátalan edény.

9Mert Asszúrhoz mentek fel ők,
mint kóborló vadszamár;
Efraim ajándékokat adott szeretőinek.

10De még ha pénzen meg is veszik őket a nemzetek,
akkor is összegyűjtöm most őket,
és hamarosan remegni fognak
a fejedelmek királyának terhétől.

11Mert sok oltárt épített Efraim, hogy vétkezzék,
bűnné lettek számára az oltárok.

12Ha még oly sok törvényemet írom is elő neki,
ő csak idegeneknek tekinti őket.

13Szeretik a véresáldozatokat, húst áldoznak és esznek,
de az Úr nem veszi ezt kegyesen;
megemlékezik most gonoszságaikról,
és megtorolja rajtuk bűneiket.
Visszatérnek ők majd Egyiptomba!

14Mivel Izrael megfeledkezett teremtőjéről
és szentélyeket épített,
és Júda sok erős várost emelt:
tüzet bocsátok én városaira,
s az megemészti házait.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

8,6 Utalás a szentélyek aranyborjaira.

8,10 A »fejedelmek királya« az asszír uralkodó egyik címe volt.

Előző fejezet Következő fejezet