Keresés a Bibliában

12

1Hazugsággal vett engem körül Efraim,
és csalárdsággal Izrael háza;
– csak Júda jár Isten mellett tanúskodva,
s a Szentségeshez hűségesen ragaszkodva.« –

2Efraim vihart legeltet,
s a keleti szél után fut.
Egész nap hazugságot és pusztulást szaporít,
szövetségre lép az asszírokkal,
és Egyiptomba visz olajat.

3Ezért az Úr perbe száll Izraellel,
és megbünteti Jákobot;
útjai szerint és cselekedetei szerint
fizet meg neki.

4Már az anyaméhben félrelökte testvérét,
és férfikora erejében Istennel küzdött, angyallal mérkőzött.

5Megmérkőzött az angyallal és diadalmaskodott;
sírt és könyörgött neki.
Bételben találta meg őt,
s ott beszélt velünk

6az Úr, a Seregek Istene,
az Úr az ő neve:

7»Térj vissza Istenedhez!
Tartsd meg az irgalmat és az igazságot,
és remélj mindenkoron Istenedben!«

8Kánaán kezében hamis mérleg van,
szereti a csalárdságot.

9És mégis ezt mondja Efraim:
»Bár meggazdagodtam és vagyont szereztem magamnak,
semmiféle munkám gyümölcse sem talál bennem gonoszságot,
melyet elkövettem volna!«

10»De én, az Úr vagyok a te Istened
Egyiptom földje óta,
s még egyszer sátrakba telepítlek téged,
úgy mint a találkozás napján.

11Mert én szóltam a prófétáknak,
és én adtam a sok látomást,
s a próféták által én mondtam példabeszédeket.«

12Ha Gileád gonoszságra adta magát,
megsemmisülnek lakói;
ha a tulkoknak áldoznak Gilgálban,
oltáraik is olyanok lesznek,
mint a kőrakás a szántóföld barázdái mellett.

13Szíria földjére menekült Jákob,
egy asszonyért szolgált Izrael,
egy asszonyért őrizte a nyájat;

14de próféta által hozta ki Izraelt
Egyiptomból az Úr,
és próféta által őriztette őt.

15Keserű haragra ingerelt engem Efraim,
de vérontása visszaszáll rá,
és gyalázatosságát visszafizeti neki Ura.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

12,1 Júdai kiegészítés.

12,4 Vö. Ter 25,22; 32,25-30.

12,5 Vö. Ter 28,10-19. A túl sötétnek tűnő Jákob-ábrázolást később kisebb kiegészítésekkel szépítik (pl. »és diadalmaskodott«).

12,12 Vö. 4,15.

12,13 Vö. Ter 29.

12,14 Izrael menekvése ma is az lenne, ha hallgatna a prófétára.

Előző fejezet Következő fejezet