Keresés a Bibliában

10És Amaszja, Bétel papja, ezt az üzenetet küldte Jeroboámhoz, Izrael királyához: »Összeesküvést szít ellened Ámosz Izrael házában; az ország nem viselheti el mindenféle beszédjét! 11Azt mondja ugyanis Ámosz: ‘Kard által fog meghalni Jeroboám, és Izraelt fogságba hurcolják országából!’« 12Á- moszhoz pedig így szólt Amaszja: »Eredj innen, próféta! Fuss Júda földjére, ott edd kenyeredet, és ott prófétálj! 13De Bételben ne prófétálj többé, mert ez királyi szentély és a királyság temploma!«

14Felelt erre Ámosz és mondta Amaszjának:
»Nem vagyok én próféta,
sem próféta fia;
pásztor vagyok én, és vadfügét szurkálgatok.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

7,10 Ámoszt bevádolja a királynál Amaszja, a bételi királyi szentély (1Kir 12,26-33) papja.

7,13 Öt látomás a közelgő ítéletről.

7,14 Hogy a vadfüge édes legyen, ki kell szúrni.