Keresés a Bibliában

11Azért te benned bíznak, a kik ismerik a te nevedet; mert nem hagytad el, Uram, a kik keresnek téged. (Zsolt 34,5.6;36,11) 3Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj. (Zsolt 125,1) 4Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. (Péld 18,10) 5Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. (Zsolt 61,4) 6Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. (Ésa 58,8) 7Csillapodjál le az Úrban és várjad őt; ne bosszankodjál arra, a kinek útja szerencsés, se arra, a ki álnok tanácsokat követ. (Jób 31,24.25) 34Várjad az Urat, őrizd meg az ő útját; és fölmagasztal téged, hogy örököld a földet; és meglátod, a mikor kiirtatnak a gonoszok. 5Boldog ember az, a ki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez! (1Sám 2,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG