Keresés a Bibliában

96 1Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekelj az Úrnak te egész föld! (Ésa 42,10.12) 3Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. (Zsolt 40,4) 4És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét; sokan látták és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. (Zsolt 146,9) 98 1Zsoltár.
Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodadolgokat cselekedett; megsegítette őt az ő jobbkeze és az ő szentséges karja. (Ésa 42,10;Ésa 63,5-8) 9Isten! Új éneket éneklek néked; tízhúrú hangszerrel zengedezlek téged; (Zsolt 33,2.4) 149 1Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje őt a kegyesek gyülekezete! (Zsolt 19,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG