Keresés a Bibliában

5Hogy véghezvitted ítéletemet és ügyemet: az ítélő-székben ültél, mint igaz bíró. (Zsolt 7,9.12) 6Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt: nevöket mindörökre kitörölted. 7Az ellenség megszünt, elpusztult örökre; és a városoknak, a miket feldúltál még az emlékezetök is elveszett. 21Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem; (Zsolt 7,9.2Sám;22,21-25) 22Mert megőriztem az Úrnak útait, és gonoszul nem távoztam el az én Istenemtől. (1Kir 9,4;11,33) 23Mert minden ítélete előttem, és rendeléseit nem hánytam el magamtól. (5Móz 17,19.20.1Kir;3,14.19;9,4) 24És tökéletes voltam előtte, őrizkedtem az én vétkemtől. (1Kir 9,4;15,5;1Sám 25,22.23) 25És megfizetett nékem az Úr az én igazságom szerint; kezeim tisztasága szerint, a mi szemei előtt van. (Zsolt,18 23. 24.) 26Az irgalmashoz irgalmas vagy: a tökéleteshez tökéletes vagy. (Máté 5,7) 27A tisztával tiszta vagy; s a visszáshoz visszás vagy. (3Móz 26,23.24) 28Mert te megtartod a nyomorult népet, és a kevély szemeket megalázod; (Ésa 2,11; Péld 29,23)

KNB SZIT STL BD RUF KG