Keresés a Bibliában

86 1Dávid imádsága.
Hajtsd hozzám Uram füledet, hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény vagyok én! (2Sám 23,1) 2Uram, figyelmezz szavaimra; értsd meg az én sóhajtásomat! (Zsolt 4,2;17,1) 4De te, oh Uram! paizsom vagy nékem, dicsőségem, az, a ki felmagasztalja az én fejemet. (1Móz 15,1;Zsolt 27,6;110,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG