Keresés a Bibliában

5Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. (Ésa 65,24) 6A kik ő reá néznek, azok felvidulnak, és arczuk meg nem pirul. (Zsolt 33,20; Jób 36,7) 11Terjeszd ki kegyelmességedet a te ismerőidre, és igazságodat az igaz szívűekre. (1Krón 16,41)

KNB SZIT STL BD RUF KG