Keresés a Bibliában

7Az Úr az én erőm és paizsom, ő benne bízott szívem és megsegíttettem; örvend szívem és énekemmel dicsérem őt. 16Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol kezéből, mikor az megragad engem. Szela. (Zsolt 16,10;23,4;71,20.21;80,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG


25Mert Dávid ezt mondja ő róla: Magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam. (Zsolt 16,8-11) 26Annakokáért örvendezett az én szívem, és vígadott az én nyelvem; annakfelette az én testem is reménységben nyugszik. (1Móz 45,1-3) 27Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. (1Móz 46,27.2Móz;1,5.5Móz;10,22) 28Megjelentetted nékem az életnek útait; betöltesz engem örömmel a te orczád előtt. (1Móz 46,5-7;1Móz 49,33.2Móz;1,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG