Keresés a Bibliában

9Összetöröd őket vasvesszővel: széjjelzúzod őket, mint cserépedényt. (Zsolt 18,38.39; Jel 2,26.27;19,15) 12Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne haragudjék és el ne veszszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, a kik ő benne bíznak! (Zsolt,2 6. 7. Zsolt. 34,9. Luk. 9,35. Róm. 9,33.)

KNB SZIT STL BD RUF KG