Keresés a Bibliában

11Kérubon haladt és röpült, és a szelek szárnyain suhant. (2Móz 15,18-22;Zsolt 104,4) 3A ki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain; (Ésa 18,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG


13Látám éjszakai látásokban, és ímé az égnek felhőiben mint valami emberfia jőve; és méne az öreg korúhoz, és eleibe vivék őt. (Dán 10,9; Bir 19,22.25)

KNB SZIT STL BD RUF KG