Keresés a Bibliában

9És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, a kik neki engedelmeskednek, (1Móz 48,13-20)

KNB SZIT STL BD RUF KG