Keresés a Bibliában

6Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik. (5Móz 1,13;Jak 2,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG