Keresés a Bibliában

4Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, a mi által bizonyságot nyert a felől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél. (1Móz 4,4.5; Zsid 12,24)

KNB SZIT STL BD RUF KG