Keresés a Bibliában

21Hit által áldá meg a haldokló Jákób a József fiainak mindenikét, és botja végére hajolva imádkozott. (1Móz 48,13-20)

KNB SZIT STL BD RUF KG