Keresés a Bibliában

32Emlékezzetek pedig vissza a régebbi napokra, a melyekben, minekutána megvilágosíttattatok, sok szenvedésteljes küzdelmet állottatok ki, (Jak 2,17.20) 33Midőn egyfelől gyalázásokkal és nyomorgattatásokkal nyilvánosság elé hurczoltak titeket, másfelől társai lettetek azoknak, a kik így jártak. (Róm 8,28.33.3Ján;1,11) 34Mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, tudván, hogy néktek jobb és maradandó vagyonotok van a mennyekben. (Mát 5,12) 35Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. (Mát 10,32) 36Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet. (1Pét 1,6.7; Jak 5,7-11) 37Mert még vajmi kevés idő, és a ki eljövendő, eljő és nem késik. (1Pét 1,7.2Pét;3,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG