Keresés a Bibliában

33Midőn egyfelől gyalázásokkal és nyomorgattatásokkal nyilvánosság elé hurczoltak titeket, másfelől társai lettetek azoknak, a kik így jártak. (Róm 8,28.33.3Ján;1,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG