Keresés a Bibliában

2Minden tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az Isten reájok bízta az ő beszédeit. (Róm 9,4; Zsolt 147,19.20) 4A kik izráeliták, a kiké a fiúság és a dicsőség és a szövetségek, meg a törvényadás és az isteni tisztelet és az ígéretek; (2Móz 4,22.5Móz;7,6;Zsolt 147,19)

KNB SZIT STL BD RUF KG


25Ti vagytok a prófétáknak és a szövetségnek fiai, melyet Isten szerzett a mi atyáinkkal, mondván Ábrahámnak: És a te magodban megáldatnak a földnek nemzetségei mindnyájan. (1Móz 22,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG