Keresés a Bibliában

26 1Mint a hó a nyárhoz és az eső az aratáshoz, úgy nem illik a bolondhoz a tisztesség. (Ámós 5,21-24; Mik 6,6-8; Jer 6,20;7,21; Hós 6,6; Zsolt 50,8-12;51,18.19.1Sám;15,22) 2Miképen a madár elmegy és a fecske elrepül, azonképen az ok nélkül való átok nem száll az emberre. 3Ostor a lónak, fék a szamárnak; és vessző a bolondok hátának. (Zsolt 32,9;Péld 10,13) 4Ne felelj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne légy te is ő hozzá hasonlatos; 5Felelj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne legyen bölcs a maga szemei előtt. (Ésa 59,1-3; Péld 1,24-28;3Móz 20,4) 6A ki bolond által izen valamit, lábait vagdalja el magának, és bosszúságot szenved. (Jer 4,14.2Kor;7,1;Jak 4,8) 7Mint a sántának lábai lógnak, úgy a bölcsmondás a bolondoknak szájában. (Jer 22,3) 8Mint a ki követ köt a parittyába, úgy cselekszik, a ki a bolondnak tisztességet tesz. (Mik 6,2) 9Mint a részeg ember kezébe akad a tövis, úgy akad az eszes mondás a bolondoknak szájába. (3Móz 26,3-12) 10Mint a lövöldöző, a ki mindent megsebez, olyan az, a ki bolondot fogad fel, és a ki csavargókat fogad fel. (3Móz 26,14-33) 11Mint az eb megtér a maga okádására, úgy a bolond megkettőzteti az ő bolondságát. (2Pét 2,22) 12Láttál-é oly embert, a ki a maga szemei előtt bölcs? A bolond felől jobb reménységed legyen, hogynem mint a felől! (Péld 29,20) 13Azt mondja a rest: ordító oroszlán van az úton! oroszlán van az utczákon! (Péld 22,12) 14Mint az ajtó forog az ő sarkán, úgy a rest az ő ágyában. (Péld 21,25; Préd 4,5.6) 15Ha a rest az ő kezét a tálba nyujtotta, resteli azt csak szájához is vinni. (Péld 19,25; Préd 4,5) 16Bölcsebb a rest a maga szemei előtt, mint hét olyan, a ki okos feleletet ád. (Péld,26 13.) 17Kóbor ebet ragad fülön, a ki felháborodik a perpatvaron, a mely őt nem illeti. (Ezék 16,38.42; Ésa 9,7) 18Mint a balga, a ki tüzet, nyilakat és halálos szerszámokat lövöldöz, (Jób 31,3; Zsolt 1,6;73,27) 19Olyan az, a ki megcsalja az ő felebarátját, és azt mondja: csak tréfáltam! (Ezék 20,28) 20Ha a fa elfogy, kialuszik a tűz; ha nincs súsárló, megszűnik a háborgás. (Péld 20,10) 21Mint az elevenszénre a holtszén, és a fa a tűzre, olyan a háborúságszerző ember a patvarkodásnak felgyujtására. (Péld 29,22) 22A fondorlónak beszédei hízelkedők, és azok áthatják a szív belsejét. (Péld 18,8) 23Mint a meg nem tisztított ezüst, melylyel valami agyagedényt beborítottak, olyanok a gyulasztó ajkak a gonosz szív mellett. (Mik 4,1.2; Zsolt 67,3;68,16.17) 24Az ő beszédeivel másnak tetteti magát a gyűlölő, holott az ő szívében gondol álnokságot. 25Mikor kedvesen szól, ne bízzál ő hozzá; mert hét iszonyatosság van szívében. (Mik 4,3-4; Hós 2,17) 26Elfedeztethetik a gyűlölség csalással; de nyilvánvalóvá lesz az ő gonoszsága a gyülekezetben. (Zsolt 89,16;27,1; Péld 6,23) 27A ki vermet ás másnak, abba belé esik; és a ki felhengeríti a követ, arra gurul vissza. (Zsolt 7,16; Préd 10,8) 28A hazug nyelv gyűlöli az általa megrontott embert, és a hízelkedő száj romlást szerez.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet