Keresés a Bibliában

27Mert mély verem a tisztátalan asszony, és szoros kút az idegen asszony. (Péld 22,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG


26És találtam egy dolgot, mely keservesb a halálnál; tudniillik az olyan asszonyt, a kinek a szíve olyan, mint a tőr és a háló, kezei pedig olyanok, mint a kötelek. A ki Isten előtt kedves, megszabadul attól; a bűnös pedig megfogattatik attól. (Péld 5,4;6,26;22,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG