Keresés a Bibliában

64Monda néki Jézus: Te mondád. Sőt mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok az embernek Fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljőni az égnek felhőiben. (Mát 24,30)

KNB SZIT STL BD RUF KG


62Jézus pedig monda: Én vagyok. És meglátjátok majd az embernek Fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljőni az ég felhőivel. (Mát 3,1-3)

KNB SZIT STL BD RUF KG


69Mostantól fogva ül az embernek Fia az Isten hatalmának jobbja felől. (Mát 26,64.65)

KNB SZIT STL BD RUF KG


34Kicsoda az, a ki kárhoztat? Krisztus az, a ki meghalt, sőt a ki fel is támadott, a ki az Isten jobbján van, a ki esedezik is érettünk: (Zsid 1,3;Zsid 7,25)

KNB SZIT STL BD RUF KG