Keresés a Bibliában

4Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik. (5Móz 8,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG


4Jézus pedig felele néki, mondván: Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden ígéjével. (5Móz 8,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG